เปิดเวบเมื่อ 22/10/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 30/01/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 173เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.comสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ชุดภาชนะอาหาร

ชุดภาชนะอาหาร

  - รางวัลผู้ผลิตสินค้าดีเด่นจากสมาคมนิยมไทย
  - รางวัล PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 1993 จากกระทรวงพาณิชย์
  - รางวัล PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2003 จากกระทรวงพาณิชย์
  - รางวัล PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2005 จากกระทรวงพาณิชย์
  - รางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่นภาคพื้น ยุโรป
  - รางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่นภาคพื้น เอเชีย
  - ได้รับเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเมลามีน (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
  - ได้รับตราสัญลักษณ์ "THAILAND'S BRAND" จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์


34003 ชุดอาหาร 4 ที่ 26 ชิ้น
ราคา 2,600.00
รหัสสินค้า : 000001
ชุดอาหาร ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อน
  Tell a Friend
44003 ชุดอาหาร 4 ที่ 30 ชิ้น
ราคา 2,800.00
รหัสสินค้า : 000008
ชุดอาหาร ลายฟลอร่า คาร์เนชั่นคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทคว
  Tell a Friend
37003 ชุดอาหาร 4 ที่ 26 ชิ้น
ราคา 2,600.00
รหัสสินค้า : 000012
ชุดอาหาร ลายโรสคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหาร
  Tell a Friend
38003 ชุดอาหาร 4 ที่ 30 ชิ้น
ราคา 3,075.00
รหัสสินค้า : 000259
ชุดอาหาร ลายซัมเมอร์ เฟรซคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้
  Tell a Friend
ชุดกาแฟพร้อมจานรอง 4 ที่ 8 ชิ้น
ราคา 596.00
รหัสสินค้า : 000260
ชุดกาแฟพร้อมจานรอง ลายซัมเมอร์ เฟรซคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่
  Tell a Friend
37006 ชุดกาแฟพร้อมจานรอง 6 ที่ 12 ชิ้น
ราคา 894.00
รหัสสินค้า : 000028
ชุดกาแฟพร้อมจานรอง ลายโรสคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้
  Tell a Friend
44006 ชุดกาแฟพร้อมจานรอง 4 ที่ 8 ชิ้น
ราคา 544.00
รหัสสินค้า : 000009
ชุดกาแฟพร้อมจานรอง 4 ที่ ลายฟลอร่า คาร์เนชั่นคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น
  Tell a Friend
34006 ชุดกาแฟพร้อมจานรอง 4 ที่ 8 ชิ้น
ราคา 596.00
รหัสสินค้า : 000002
ชุดกาแฟพร้อมจานรอง ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่าย
  Tell a Friend
38005 ชุดโถข้าว 4 ชิ้น
ราคา 798.00
รหัสสินค้า : 000261
ชุดโถข้าว 4 ชิ้น ลายซัมเมอร์ เฟรซคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่าย
  Tell a Friend
34005 ชุดโถข้าว 4 ชิ้น
ราคา 798.00
รหัสสินค้า : 000003
ชุดโถข้าวพร้อมฝา ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหา
  Tell a Friend
00003850 ชุดกระเป๋าจอยฟูล ปิกนิก 6 ที่ 39 ชิ้น
ราคา 2,600.00
รหัสสินค้า : 000063
ชุดกระเป๋าจอยฟูล ปิกนิก ลาย Let\'s Travel (เลท ทราเวล) สีเขียวคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้
  Tell a Friend
44005 ชุดโถข้าว 4 ชิ้น
ราคา 727.00
รหัสสินค้า : 000010
ชุดโถข้าวพร้อมฝา ลายฟลอร่า คาร์เนชั่นคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจ
  Tell a Friend
37005 ชุดโถข้าว 4 ชิ้น
ราคา 798.00
รหัสสินค้า : 000095
ชุดโถข้าว 4 ชิ้น ลายโรสคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อน
  Tell a Friend
34005 ชุดโถข้าว 4 ชิ้น
ราคา 798.00
รหัสสินค้า : 000131
ชุดโถข้าวพร้อมฝา ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหา
  Tell a Friend
34012 ชุดจานทรงลึก 9 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 888.00
รหัสสินค้า : 000004
ชุดจานทรงลึก ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหาร ช้
  Tell a Friend
38012 ชุดจานทรงลึก 9 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 840.00
รหัสสินค้า : 000262
ชุดจานทรงลึก 9 นิ้ว 6 ชิ้น ลายซัมเมอร์ เฟรซคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได
  Tell a Friend
37012 ชุดจานทรงลึก 9 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 888.00
รหัสสินค้า : 000096
ชุดจานทรงลึก 9 นิ้ว 6 ชิ้น ลายโรสคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่าย
  Tell a Friend
00003851 ชุดกระเป๋าจอยฟูล ปิกนิก 6 ที่ 39 ชิ้น
ราคา 2,600.00
รหัสสินค้า : 000064
ชุดกระเป๋าจอยฟูล ปิกนิก ลาย Let\\\'s Travel (เลท ทราเวล) สีฟ้าคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้
  Tell a Friend
44012 ชุดจานทรงลึก 9 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 768.00
รหัสสินค้า : 000011
ชุดจานทรงลึก ลายฟลอร่า คาร์เนชั่นคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอา
  Tell a Friend
44013 ชุดจานทรงลึก 8 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 642.00
รหัสสินค้า : 000013
ชุดจานทรงลึก ลายฟลอร่า คาร์เนชั่นคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอา
  Tell a Friend
38013 ชุดจานทรงลึก 8 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 702.00
รหัสสินค้า : 000263
ชุดจานทรงลึก 8 นิ้ว 6 ชิ้นลายซัมเมอร์ เฟรซคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้
  Tell a Friend
34013 ชุดจานทรงลึก 8 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 744.00
รหัสสินค้า : 000005
ชุดจานทรงลึก ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหาร ช้
  Tell a Friend
37013 ชุดจานทรงลึก 8 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 744.00
รหัสสินค้า : 000097
ชุดจานทรงลึก 8 นิ้ว 6 ชิ้นลายโรสคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเ
  Tell a Friend
44021 ชุดชาม 7.5 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 654.00
รหัสสินค้า : 000014
ชุดชุดชาม ลายฟลอร่า คาร์เนชั่นคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหาร
  Tell a Friend
38021 ชุดชาม 7.5 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 714.00
รหัสสินค้า : 000264
ชุดชาม 7.5 นิ้ว 6 ชิ้น ลายซัมเมอร์ เฟรซคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดี
  Tell a Friend
34021 ชุดชาม 7.5 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 870.00
รหัสสินค้า : 000006
ชุดชาม ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหาร ช้ากว่าภ
  Tell a Friend
37021 ชุดชาม 7.5 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 870.00
รหัสสินค้า : 000098
ชุดชาม 7.5 นิ้ว 6 ชิ้นลายโรสคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทควา
  Tell a Friend
44022 ชุดชาม 6 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 000015
ชุดชุดชาม ลายฟลอร่า คาร์เนชั่นคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหาร
  Tell a Friend
38022 ชุดชาม 6 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 492.00
รหัสสินค้า : 000265
ชุดชาม 6 นิ้ว 6 ชิ้น ลายซัมเมอร์ เฟรซคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดี
  Tell a Friend
34022 ชุดชาม 6 นิ้ว 6 ชิ้น
ราคา 552.00
รหัสสินค้า : 000007
ชุดชาม ลายวาร์เลนเซียคุณสมบัติของภาชนะเมลามีนทนความร้อนสูง 125 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้กับเครื่องล้างจานได้ทนการแตกร้าว บิ่น ได้ดีถ่ายเทความร้อนจากอาหาร ช้ากว่าภ
  Tell a Friend


Total: 31:               
 
   1 2         Go to: Go