เปิดเวบเมื่อ 22/10/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 25/07/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 31เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.comบทความ
เงื่อนไขการให้บริการ (อ่าน 5371/ตอบ 0)

กฏระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ จากเว็บไซต์ www.bkkshoppingplaza.net  การใช้บริการของ www.bkkshoppingplaza.net  มีกฏระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฎิบัติ โดยทางบริษัท จะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ

ลิขสิทธ์

สิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายใน www.bkkshoppingplaza.com ถือเป็นลิขสิทธ์ของ บริษัท (ยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น) บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือ ปลอมแปลงเนื้อหา สาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่างๆ ที่พัฒนาโดยบริษัท ฯ ไปใช้เพื่อแสวงนาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัท ฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการแต่ละท่านอาจเปิดบัญชีหรือลงทะเบียนและกำหนดรหัสการเข้าเว็บไซต์ไว้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับเอง และผู้ใช้บริการแต่ละท่านจะต้องยอมรับผิดชอบกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา

บางครั้งผู้ใช้บริการอาจให้ข้อมูล ส่งต่อข้อความ หรือสอบถาม โดยส่งข้อมูลและข้อความในเชิงวิจารณ์ มายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ เพื่อนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์ หรือส่ง อีเมลล์ต่อไปยังผู้อื่น ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่มีการใช้ภาษาที่ไม่สุถาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ทำให้เกิดจดหมายลูกโซ่ หรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร

ข้อมูล

ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัท ฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์เสมอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางบริษัท ฯ จึงขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือปฎิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ